100 huishoudens in 100 dagen 100% afval-vrij

De gemeentes Heemstede en Bloemendaal zijn op zoek naar huishoudens die mee willen doen aan een uitdaging tussen 10 april en 19 juli.

Met de zogenoemde “100-100-100-actie” krijgen de deelnemers weekopdrachten en tips die hen helpen om afvalvrij te leven. Dit kan door middel van het goed scheiden van afval en meer stil te staan bij de aankoop van producten.


In Heemstede scheiden inwoners hun afval al goed, maar er is nog verbetering mogelijk. De doelstelling is landelijk om nog slechts 100 kilo restafval per inwoner per jaar te halen vanaf 2020. Er wordt nu onderzocht hoe dit mogelijkheid kan worden.

Bron: Haarlem105