Minder restafval? Deze Vughtenaren lukt het wel

Hoeveel nieuwe verpakkingen open je per dag? Wat is je beste kliekjesrecept? De 66 deelnemers aan de afval scheiden-proef in Vught kregen heel wat voor hun kiezen.

Het antwoord op de eerste vraag is 7,2 verpakkingen per dag, per gezin. Ver beneden het landelijk gemiddelde van zeven verpakkingen per dag, per persoon.

Dat geldt volgens een gemeentewoordvoerster ook voor de kilo's restafval die de deelnemers produceren. ,,Landelijk hebben huishoudens negen kilo restafval per week. In Vught is dit vijf kilo en de deelnemers aan deze proef hebben gemiddeld maar 0,7 kilo restafval!"

De proef startte begin april, duurt 100 dagen en is ongeveer halverwege. De gemeente is tevreden, maar: ,,We hadden wel gehoopt op meer activiteit op het platform vught.100-100-100.nl. Het blijkt dat de deelnemers het platform wel raadplegen maar er nauwelijks zelf iets op zetten. We zien dat slechts een klein groepje actief is op de website. Je merkt wel dat ze met plezier deelnemen en op elkaar reageren, tips hebben en zaken delen."

De uiteindelijke resultaten van de '100-100-100 actie', die zich als een olievlek over het land verspreidt, worden volgens de woordvoerster meegenomen in het afvalbeleid. ,,En we delen de tips van deelnemers met de andere inwoners van Vught via de gemeentepagina in het weekblad en social media."

Bron: Brabants Dagblad