Weinig animo voor afvalproject in Hoogeveen

Het afvalproject om 100 gezinnen, gedurende 100 dagen zo (rest)afvalvrij mogelijk te laten leven in Hoogeveen loopt geen storm. Zo’n twintig gezinnen hebben zich tot dusver aangemeld. "Het gaat nog niet zo hard", erkent wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen). Volgens hem heeft de tegenvallende animo voor 100-100-100, zoals het project heet, ook te maken met een misverstand. "Het impliceert dat we dat restafvalvrij kunnen leven, maar dat lukt in de praktijk nog niet."

Als voorbeelden noemt hij de aspirinestrip, chipszak en luiers. "Die moeten nu nog bij het restafval, gescheiden inzameling is nog niet mogelijk." Toch, zegt Steenbergen, is het belangrijk dat mensen zich bewust worden van het belang om afval te scheiden. "Voor het milieu, voor het creëren van een duurzame oplossing, maar een betere scheiding werkt ook door in de afvalstoffenheffing. Door minder restafval voor verbranding aan te bieden, kunnen de tarieven omlaag."

Steenbergen hoopt dat gezinnen er een uitdaging in zien om zoveel mogelijk afval te scheiden en dus amper afval over te houden. Volgens de gemeente gooit een gemiddeld gezin wekelijks ongeveer 9 kilo restafval weg. "We willen de deelnemende gezinnen een weegschaal geven om hun inspanningen te kunnen meten."

Goede voorbeeld

Volgens de wethouder doen tot dusver twee raadsleden aan het afvalproject mee. Hij vindt dat teleurstellend. "Laten we vanuit de politiek het goede voorbeeld geven door mee te doen." Hoewel het afvalproject uitgaat van 100 deelnemende gezinnen, blaast Hoogeveen de actie bij verminderde animo niet af. Steenbergen: "We gaan hoe dan ook op 3 april beginnen. Tot die tijd kunnen gezinnen zich nog aanmelden. We hanteren geen ondergrens. Het project moet anderen motiveren en stimuleren om afval te scheiden."

Hoogeveen en afvalscheiding is nog geen gelukkig huwelijk. Vorige week werd bekend dat het (politieke) doel om per 1 januari van dit jaar 65 procent van het huishoudelijke afval aan de bron te scheiden niet gehaald is. De gemeente blijft steken op 63 procent. Ondanks diverse acties en het uitdelen van 13.500 containers voor plastic, blik en drinkpakken is Hoogeveen in een jaar tijd slechts 1 procent dichter bij het doel gekomen.

Minder vrijblijvend

Een deel van de gemeenteraad wil meer daadkracht en minder vrijblijvendheid. Daar lijkt het college in een nieuw voorstel ook op aan te sturen, bijvoorbeeld door de grijze container minder vaak te legen.

Bron: Dagblad van het Noorden