Keukenafval op de themadag

Keukenafval en voedselverspilling was één van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de NVRD-themadag Afval en Grondstoffen. Ruim 140 deelnemers lieten zich bijpraten over ontwikkelingen op het gebied van afval, communicatie en circulaire economie.

Eén van de deelsessies tijdens de themadag Afval en Grondstoffen van de NVRD op donderdag 24 november ging over keukenafval. Koos van Dael lichtte ter inleiding kort een aantal aspecten over keukenafval toe. Hij behandelde onder andere het bestanddeel keukenafval in het restafval en het waarom van gescheiden inzameling van keukenafval. Ook liet hij zien op welke wijze keukenafval aan bod komt bij verschillende gemeentelijke experimenten, pilots en onderzoeken. Hij nodigde de aanwezigen uit deel te nemen aan de Werkplaats Keukenafval en in de Werkplaats mee te denken over keukenafval. Ze zijn van harte welkom bij de volgende bijeenkomst op 15 december aanstaande bij de GAD in Bussum.

De tweede spreker was Lisette Veldjesgraaf. Zij is projecttrekker/programmasecretaris Food bij de gemeente Ede. De gemeente Ede maakt werk van voedsel. Lisette vertelde de achterliggende redenen hiervan en dat het onder andere gaat om voedselverspilling. Ede organiseert onder andere de Foodbattle. Lisette liet het filmpje hieronder zien.

De Edese (keten-)aanpak waarbij voedselverspilling en gescheiden inzameling gezamenlijk worden opgepakt is bij steeds meer gemeenten aan de orde. In 2017 gaan we hier meer aandacht in besteden in de Werkplaats Keukenafval. Zo worden in de eerste bijeenkomst van 2017 de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar hoe gemeenten hier mee bezig zijn.

Klik hier voor alle presentaties van deze themadag.