Keukenafval in de Udense Afval Race

In Uden worden sinds november 2015 een tweetal proeven gehouden met het anders inzamelen van gft, papier, plastic en restafval. Naast het inzetten van inzamelmiddelen voor PMD, is in beide proeven gekozen om het keukenafval apart te benoemen en wekelijks in te zamelen.

In de eerste proef is gekozen om de afvalstroom te benoemen als GFT + E, dus groente, fruit, tuin en etensresten. Het inzamelmiddel isĀ een minicontainer van 240 liter die wekelijks ingezameld wordt (uitgezonderd de maanden december tot en met februari). De andere proef heeft een kleinere keukenemmer van 25 liter, speciaal voor het keukenafval. Deze wordt ook wekelijks geleegd. Het tuinafval gaat in korven die verspreid in de wijk staan.

De eerste resultaten van deze proeven zien er goed uit. Na een half jaar is de hoeveelheid restafval bijna gehalveerd. Meer achtergrondinformatie en een eersteĀ evaluatie staan op de website van de gemeente Uden.