Interview Arjen Dijkstra gemeente Meppel

Steeds meer gemeenten stappen over op omgekeerd inzamelen.  Een van de early adapters van omgekeerd inzamelen is de gemeente Meppel. Als beleidsmedewerker Reiniging heeft Arjen Dijkstra van de gemeente Meppel het hele proces van het invoeren van omgekeerd inzamelen doorlopen. In april dit jaar is de eerste wijk begonnen met omgekeerd inzamelen; de rest van de wijken volgt zodat eind dit jaar alle wijken waarvoor dit mogelijk is, omgekeerd inzamelen. In een interview is hij bevraagd over hoe dit traject is verlopen.

De eerste stappen voor omgekeerd inzamelen werden reeds in 2012 gezet. Omliggende gemeenten zoals Zwolle en Steenwijkerland waren ook al begonnen met omgekeerd inzamelen. De raad zag het zitten en er werd begonnen met planvorming en een informatietraject. Hoogbouw en het landelijk gebied zijn in eerste instantie  uitgesloten.

Om de burgers te laten wennen aan het omgekeerd inzamelen is in januari 2013 de inzamelfrequentie van KVM (kunststof verpakkingsmateriaal) en in 2014 van restafval aangepast. KVM van maandelijks naar eenmaal per 2 weken en restafval van tweewekelijks naar vierwekelijks.

In 2015  hebben wij in alle wijken extra ondergrondse containers geplaatst voor het restafval. Wij hebben inwoners een brief gestuurd met informatie over de wijziging in inzamelfrequentie en over het aanpassen van de restcontainer. Deze wordt nu gebruikt voor de PMD-fractie  (plastic, metaal en drankverpakkingen).

Uit de eerste sorteeranalyses blijkt dat de verhoudingen van verschillende afvalstromen in het restafval hetzelfde is; er wordt echter wel minder restafval ingezameld. Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat nog niet alle wijken omgekeerd inzamelen; dat is pas eind dit jaar het geval.

Natuurlijk zijn er altijd knelpunten, maar  die mogen het omgekeerd inzamelen niet tegenhouden. Bedenk waar mogelijk van tevoren oplossingen (zoals voor stomapatiënten en ouderen) en anders gedurende het traject. Op die manier hoeft het invoeren van omgekeerd inzamelen voor niemand een probleem te zijn, en wordt er toch meer afval gescheiden ingezameld. “