De afvalcoaches van Twente Milieu

Op 10 november kwamen beleidsmedewerkers én afvalcoaches bijeen in Almelo voor de workshop over afvalcoaches. Tijdens deze interactieve bijeenkomst vertelden drie partijen over hun inzet en invulling van de afvalcoach. In dit praktijkverhaal de afvalcoaches van Twente Milieu voor de gemeenten Almelo en Enschede.

Vanuit de regionale visie voor een Afvalloos Twente in 2030 is een nieuwe weg ingeslagen. Almelo ging over naar een vierwekelijkse inzameling van restafval en was op zoek naar een manier om inwoners op een meer persoonlijke manier te benaderen. Met de afvalcoach is hieraan invulling gegeven door Twente Milieu. De afvalcoach werd in Almelo ingezet om veranderingen op gebied van afval goed te begeleiden. De afvalcoach wordt nu ook in Enschede ingezet nu daar binnenkort diftar ingevoerd zal worden. In Almelo en Enschede zijn de afvalcoaches van Twente Milieu regelmatig in het straatbeeld te vinden. Zij helpen inwoners met het scheiden van hun afval bij bijvoorbeeld milieupleintjes in de woonwijken, doen huisbezoeken bij inwoners en vertellen op scholen over afval scheiden. Karin Fakkert (gemeente Almelo) ziet de afvalcoach als een middel om op een andere manier te communiceren met inwoners, een zogenaamde intermediair tussen gemeente en burger.

De afvalcoaches zijn in dienst bij Twente Milieu die structureel en op ad hoc basis worden ingehuurd door de gemeenten. Veelal zijn de afvalcoaches medewerkers die al werkzaam waren binnen het bedrijf en dus goede kennis hebben van afval. Toch wordt je niet zomaar afvalcoach, ze hebben allemaal moeten solliciteren voor de functie. Hierbij werd kennis in acht genomen, maar ook de communicatieve vaardigheden, toegankelijkheid als persoon en of ze beleid kunnen vertalen naar de praktijk. Daarbij kregen de afvalcoaches bij aanvang een cursus over afvalscheiding, communicatie en coaching om hen goed voor te bereiden.

Op dit moment zijn er 6 afvalcoaches actief in Almelo en Enschede. De ervaringen zijn tot nu toe erg goed. De mogelijkheid om persoonlijk bij inwoners op bezoek te gaan, wordt positief ontvangen. Er komen veel aanvragen binnen voor een bezoek. Deze hebben met name betrekking op praktische tips voor het omgaan met afval in het huishouden.


Jeroen Klein Buursink, afvalcoach bij Twente Milieu