Werkplaats Keukenafval


Introductie

Minder GF (de organische keukenafvalstroom: kook-, snij- en etensresten) in het restafval en meer GF gescheiden ingezameld. Dat is het doel van de 'werkplaats keukenafval'. In de 'werkplaats' wordt kennis over pilots en experimenten gedeeld en wordt geprobeerd het denken en doen van gemeenten en inzamelorganisaties hierover op gang te brengen.

Keukenafval in het nieuws

Uit de praktijk