Alkmaar start proef GFT-inzameling hoogbouw

Het inzamelen van GFT-afval in hoogbouw woningen is voor veel gemeenten een grote uitdaging. Voor Stadswerk072, reinigingsdienst van gemeente Alkmaar, een goede reden om een proef omtrent deze uitdaging te starten. Aan de proef, die vier maanden loopt, zullen de bewoners van 26 flats deelnemen.

Bewoners van hoogbouw woningen hebben momenteel geen groene container in huis: zij hebben immers geen tuin. Dit zorgt ervoor dat het restafval van deze woningen vaak sterk vervuild is met groente- en fruitafval en etensresten. De gemeente Alkmaar streeft ernaar 60% van het afval te scheiden, wat ook om betrokkenheid van hoogbouw vraagt.

Doelstellingen halen

Ook in Alkmaar streeft de gemeente naar een hogere afvalscheiding. De gemeente gaat hiertoe langzaam over op omgekeerd inzamelen. Inwoners woonachtig in laagbouw hebben drie containers in huis: voor PMD- en GFT-afval, en voor papier en karton.

In hoogbouw is de situatie echter anders: zij brengen het afval weg naar zogenaamde ‘ondergrondse milieustraten’. Er was voor hen echter eerder nog geen mogelijkheid om GFT-afval te scheiden. Het onderzoek van Stadswerk072 moet uitwijzen hoe dit wél mogelijk is.

Diverse containers

Stadswerk072 verspreid over verschillende locaties in Ouddorper polder, Overdie en Vroonermeer diverse soorten containers. Zo zijn sommige containers vrij toegankelijk, terwijl andere zijn voorzien van een toegangssysteem. Ook moet de pilot uitwijzen welke communicatiemiddelen en keukenfaciliteiten het scheiden van afval kunnen bevorderen.

De containers worden wekelijks geleegd en maandelijks schoongespoten. Zo moet stankoverlast tegen worden gegaan.

De proef start in oktober en loopt tot februari 2018. Stadswerk072 hoopt met verschillende pilots achter de meest effectieve en prettige oplossing te komen. Op basis daarvan bepaald de gemeente hoe de inzameling van gft bij hoogbouw voor de rest van de gemeente ingericht zal worden.

Pop-up store duurzaamheid

Van 10 tot 23 oktober is de ‘pop-up store duurzaamheid’ geopend op de Gedempte Nieuwsloot 47. Hier zullen ook afvalcoaches aanwezig zijn, om alle nodige vragen van inwoners te beantwoorden.


bron: warmtenet alkmaar

flat-verkleind